SACHA KHUDA .tuj sah na koi mila hai tu hi yahowa mahan hai. | Nudrat Yaqoob |

SACHA KHUDA .tuj sah na koi mila hai tu hi yahowa mahan hai.
Blessing to all…
Worshiper .nudrat yaqoob
Music .hafeez mughal
Bansuri .baqir Abbas
Lyric/comp .gautam Kumar.
D.o.p .editor Nazir bashir

1 thought on “SACHA KHUDA .tuj sah na koi mila hai tu hi yahowa mahan hai. | Nudrat Yaqoob |”

Comments are closed.
%d bloggers like this: