Old and new Zaboor Mp3 listen and download

Old and new Zaboor Mp3 

Aao ik nawa geet rab (Zaboor 96-Part 1st).mp3


Aao rab di wadayaiye (Zaboor 95-Part 1st)


Aay Khodawand meray (Zaboor 16-1st Part).mp3


Akhiyaan chukna haan (Zaboor 121).mp3


Apay upron hath wadha (Zaboor 18).mp3


Asi Rub Day Bunday.mp3


Asman biyan kardy khuda.mp3


Aye Khudawand aye rab (Zaboor 22).mp3


Aye sab zameen daye (Zaboor 100).mp3


Aye Yahowa tere ghar (Zaboor 15).mp3 Ernest Mall


Aye Yahowa zor to mera (Zaboor 18- Part 1st).mp3 Ernest Mall


Aye Yehowa de lok (Zaboor 130).mp3


Dukhan day wailay teri (Zaboor 20).mp3


Duwaa mungo aye mil ke (Zaboor 122-Part 2nd).mp3


Fazal nal aye (Zaboor 51-Part 1st).mp3


Geet tere naiyaan (Zaboor 101-2nd Part).mp3


Ghusay naal na jhirkien (Zaboor 38).mp3


Hun te mein Yahowa (Zaboor 55-Part 3rd).mp3


Jadoon teinu pukaran (Zaboor 4).mp3


Jadoon teinu pukaran (Zaboor 4).mp3


Karo Rub di hun (Zaboor 148-Part 1st).mp3


Karo shukar-o-sana tusi (Zaboor 106-Part 1st).mp3


Khuda de parday haithan (Zaboor 91- Part 1st).mp3


Khuda tarso aao suno (Zaboor 66-Part 3rd).mp3


Khudawand nu udeekdi reh (Zaboor 67-1st Part).mp3


Khudawanda tu lashkaran (Zaboor 84-Part 1st).MP3


Khudawanda tu lashkaran da (Zaboor 84-Part 1st).mp3


Khudayaa apne bhaiyaan nu (Zaboor 22 -Part 3rd).mp3


Khudayaa teri roh tho mein (Zaboor 139-Part 3).mp3


Mazboot mera dil hai (Zaboor 108-Part 1st).mp3


Mein khush hoya (Zaboor 122-Part 1st).mp3


Mein Sabar de naal (Zaboor 40).mp3


Meinu tu rehaye de (Zaboor 119-Part 20th).mp3


Meri aas hai teray utay (Zaboor 31-Part 1st).mp3


Meri duaa hun pohanchay (Zaboor 102-Part 1st).mp3


Meri jaan de teek (Zaboor 69-1st).mp3


Nihayet hai raheem Khuda (Zaboor 145 – Part 2nd).mp3


Pukaran kay Khudawand (Zaboor 81-1st part).mp3


Qeidi sehooni Yehowa (Zaboor 126).mp3


Rab ayali mere kol (Zaboor 23).mp3


Rab khudawand baadshah (Zaboor 24).mp3


Rab sach much oos (Zaboor 69-5th Part).mp3


Rab sada saday utay (Zaboor 67).mp3


Rab sada zoor (Zaboor 46 -1st Part).mp3


Rabb Khuda.mp3[x]


Rahey ga naam sada (Zaboor 72-4th Part).mp3


Rehmat naal hai bhariya (Zaboor 103-2nd Part).mp3


Sab laulon mangey maro hun (Zaboor 47).mp3


Sada tekar hai rehmat (Zaboor 118-Part 1st).mp3


Sadi badkaari rakhi hai (Zaboor 90-Part 2nd).mp3


Sareo loko tusi rab (Zaboor 96-Part 2nd).mp3


Sare-o-lokon saday Rab (Zaboor66-Part 2nd).mp3


Shukar Yehowa da hi (Zaboor136 1st part.mp3


Sun aye beti (Zaboor 45-2nd Part).mp3


Tarke mein teinu dhoonda (Zaboor 63).mp3 Ernest Mall


Tarke mein teinu dhoonda (Zaboor 63)_2.mp3


Tere najaat de shook (Zaboor 119).mp3


Teri Haikal de which kita (Zaboor 48-Part 2nd).mp3 Ernest Mall


Teri Haikal de which (Zaboor 48-Part 2nd).mp3 (Old)


Teriyaan siftan de (Zaboor 92-Part 1st).mp3


Tu aakh aye meri jaan (Zaboor 103).mp3


Tu Yahowa meinu janda (Zaboor 139-1st Part).mp3


Tusi aye sadiqoo (Zaboor 33-Part 1st).mp3


Ya Rab tu meri panah (Zaboor 91 part 2nd).mp3


Yaad Yahowa di (Zaboor 22 part 4th).mp3


Yahowa main pukarda (Zaboor 141-1st Part).mp3


Yahowa merian batan de utay mp3 Zaboor


Yahowa mubarik mubarik Khuda mp3 Zaboor


Yahowa raj aap kurda mp3 Zaboor


Zameen de waris howan gay mp3 Zaboor


 
%d bloggers like this: